Werktalenten

Willen en kunnen

Dagelijks gevraagd worden om boven of onder je kunnen te werken; een grotere rem op het ervaren van een fijn gevoel in het werk is er niet. Te lang op je tenen lopen of afgestompt raken en in een berustend automatisme je ding blijven doen; het is ongezond. 

Het werkwoord “Willen” maakt dat we denken, plannen en een nieuwe gewenste situatie nastreven. De energie die hiervoor nodig is komt grotendeels voort uit de drijfveren die in ieder mens aanwezig zijn. Drijfveren zetten de mens in beweging en kennen een grote verscheidenheid.

Het werkwoord “Kunnen” haakt veel meer aan bij de cognitieve vaardigheden die een persoon heeft ontwikkeld. Ben je in staat om bepaalde werkzaamheden te verrichten, zijn de competenties in de basis aanwezig? 

Vitalentiz levert een helder en volledig zicht op het “willen en kunnen” van (toekomstige) werknemers. We zetten hiervoor verschillende assessments in met een bewezen validiteit. Uitkomsten van een assessment zijn heel persoonlijk. Herkenning en erkenning van uitkomsten maakt het voor alle betrokkenen uiterst waardevol. Samen met u zoeken we naar de balans in het willen en kunnen. 

 

> loopbaanadvies, - ontwikkeling en - coaching, selectie-assessment, re-integratie 1e spoor <

Gezocht talent bleek reeds aanwezig te zijn!

Goed zicht op het beschikbare talent is voor een organisatie essentieel. Over het hoofd gezien worden heeft een langdurig negatief effect op betrokkenheid en bevlogenheid. Werven is kostbaar, maar zal leiden tot bijval en steun op het moment dat de nieuwe persoon “iets anders” kan brengen. 

Wij helpen u graag om vooraf objectief de geschiktheid van een kandidaat voor een functie vast te stellen. Goed zicht op kennis, kunde en drijfveren zijn de indicatoren voor het organisatie-breed vergroten van Werkverblijding.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op.